Elämän vesi

Ikkunan takana avautuu luminen maisema. Lunta alkaa olla paikoin niin, että se suojaa kohmeista maata, elämiä ja kasveja enemmältä pakkaselta. Kylmä aine siis suojelee elämää kylmältä.
Vesi on ihmeellinen aine, kun sitä oikein miettii. Se on läpinäkyvää ja liikkuvaa ja silti sillä on kolme olomuotoa: neste, jää ja höyry. Veden määrä maapallolla on vakio ja kaikki tuo vesi on kierrossa. Ilman vettä ei olisi elämää. Ihminen voi paastota 40 päivää, mutta juomatta hän ei voi olla.
Maapallo ei oikeastaan ole maapallo, vaan ”Vesipallo”. Manteret peittävät ainoastaan pienen osan Telluksesta. 60 prosenttia maapallon pinta-alasta on yli 1,6 km syvää merta. Kaikesta vedestä 97 prosenttia on suolaista ja vain 3 prosenttia makeaa.
Merivedessä on niin paljon suolaa, että puhtaana, kuivana suolana se peittäisi koko maapallon 150 metrisellä suolakerroksella. Mutta miksei meriveden suolapitoisuus kasva? Jokainen jokihan kuljettaa koko ajan maaperästä irtautuneita suoloja kohti merta? Merten pohjan kautta suolat imeytyvät takaisin maankuoreen ja merten pohjilla olevista kuumista lähteistä purkautuu taas toisaalla puhdasta vettä.
Koska kaikki elämä on syntynyt meressä, rantamatalikoilla, itkemme ja hikoilemme merivettä. Kyynelten ja hikipisaroiden suolapitoisuus on hämmästyttävän lähellä meriveden suolapitoisuutta. Emme kuitenkaan voi juoda merivettä, koska kudoksiin kertyvän suolan poistamiseen ei ihmisessä ole mekanismia. Elämä on syntynyt meressä, mutta oma kehityksemme on maalla, makean veden ekosysteemeissä tapahtunutta. Ihmisessä on vettä 65 prosenttia, lehmässä 74 prosenttia, tomaatissa 95 prosenttia.
Suolaisen meren erikoisominaisuutena on valtava kyky siirtää lämpöä. Esimerkiksi Golf-virta pitää koko pohjoisen Euroopan Cornwallista Arkangeliin asti asuttavana. Tuohon samaan alueeseen kuuluu onneksi Suomi. Maapallon pyörimisliike saa Golf-virran liikkeelle Meksikon ja Karibian suunnalta, mutta Euroopan rannikkoa lähetessään suolainen pintavesi tiivistyy ja painuu pohjaan ja alkaa hitaasti valua kohti etelää, kiertyen Etelämantereen sivusta Tyynelle merelle.
Kerran tämä Golf-virran kierto häiriytyi, kun 10 000 vuotta sitten Pohjois-Amerikan sisäosiin patoutunut valtava makeanveden jääjärvi purkautui kerralla. Golfvirran suolapitoisuus oheni ja sen kuljettama lämpö ohjautui Grönlantiin kupeelle ja muille pohjoisille alueille. Tällöin jääkilven sulaminen Pohjois-Euroopassa pysähtyi sykäyksittäin ehkä 200 vuodeksi. Paikallaan pysyneen jäänreunan kohdilla on nyt kolme Salpausselkää, jotka ulottuvat Äänisjärveltä Osloon.
Eikä tämä vielä mitään. Merten kasviplankton ja lukemattomat pienet eliöt sitovat ilmakehästä mereen liuennutta hiilidioksidia. Meret ovat merkittävin ilmakehän koostumuksen säästelijä. On luultavaa, ettei ilmastotiede vielä täysin tarkkaan tunne merten ja ilmaston keskinäisiä kytkentöjä.
Kun Nestlen johtajistoon kuuluva joku aika sitten esitti veden yksityistämistä (minkä ajatuksen hän myöhemmin kiisti), ei hän tiennyt mitä teki. Jos joku taho, julkinen tai yksityinen hallitsisi veden käyttöä ja kaikella vedellä olisi hinta, olisi tuollainen säätelijä sivistyssanalla sanoen pankraattori. Yksinvaltias, joka olisi kaiken inhimillisen kontrollin ulkopuolella. Pienelläkin yhteiskunnallisella mielikuvituksella tuloksen tajuaa järkyttäväksi, orjayhteiskunnan oikeutukseksi.
Vesi ei ole vain vettä, se on valtava, koko maapallon kattava kierto, joka ekosysteemipalveluna tarjoaa meille elämisen mahdollisuuden. Ilmastonmuutos johtaa tietyillä alueilla vesipulaan, josta seuraa asioita, joita kukaan ei halua. Jos haluat suojella elämän vesiä, torju tosissasi ilmastonmuutosta !
JUHA KUISMA
Kirjoittaja on lempääläinen ympäristökirjailija