1181577583_863093db5a_o.jpg

 Kaskiviljelykoe Lempäälän Lastusissa 2007

Mukana

Lempäälän kunnanvaltuuston pj 2013 -

Kuntaliiton valtuuston jäsen 2013

Kylien liiketoiminta-asiamies, SYTY ry, Kylien Bisneskeissit -hanke 2011 -2014

Suomen Kylätoiminta ry, hallitus 2010-2011

Lempäälän kunnanvaltuusto 2000-

Keskiryhmien (kesk + kd) pj valtuustossa 2009-2012

Valtioneuvoston asettaman Biotaloustyöryhmän pj 2009-2010

Lempäälän Kuntakeskuksen kehittämisryhmä

Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitus, vpj 2011 -

Uusia ratkaisuja maalle rakentamiseen -arkkitehtikilpailu jury 2008

Pirkanmaan luonnonsuojelurahasto Kaunis Maa ry, pj 2014 -

Lempäälän Lastusten vesiosuuskunta vpj (2008 -2012)

Sitra luonnonvarastrategia

Sitra Maamerkit -ohjelma  (2011-2012)

Kansalaisvaikuttamisen teemaryhmä 2012 - 2013

HS raati

Kuisman sukuseura, jäsen

Tampereen seudun kylien työryhmä 2010 -

 

 

 

Luhtiaitan pohjatöissä

kuvat_tasaus.jpg