Centerord för landsbygdsriksdagen

Keskusta katsoo maaseudun kehittämisvalintoja biotalouden kehyksissä. Biotalous on edessämme oleva vääjäämätön tuotannon vallankumous. Se on uusteollistamista, jossa luonnonhoito ja prosessiteollisuus yhdistyvät. Biomassaa jalostetaan korkean arvonlisän tuotteiksi, biologisia prosesseja käytetään itse tuotannossa ja nämä kokonaisuudet liitetään luonnonkiertojen kautta osaksi biosfääriä. Biotalous luo maaseudun tuotteille ja maaseutuasumiselle uutta kysyntää. Se yhdistää maaseudun ja kaupungin ja muuttaa mm. totuttua kaavoituksen logiikkaa.
Maaseudun tuleva kehitys edellyttää kaksisuuntaista, kapasiteetiltaan riittävää laajakaistaa kaikkiin maaseudun asumuksiin. Ilman sitä yritykset eivät voi toimia maaseudulla. Toisena isona maaseutukysymyksenä pidämme sitä, että uuden maaseuturakentamisen esteet on purettava ja sallittava moderni ekologinen maaseuturakentaminen.
Maataloudessa politiikan sisältö tulee EU:n kautta, mutta meillä on aivan liikaa kotimaassa keksittyjä normeja, joilla sorretaan pieniä yksikköjä. Tällaiset turhat normit on poistettava ja otettava tavoitteeksi pelkkä EU:n miniminormisto.
On toimittava siitä lähtökohdasta lähtien, että tulevaisuudessa jokainen maatila on samalla energiantuottaja.