Koko Tamperetta on kehitettävä

Kansanedustajaehdokas Jaakko Stenhäll (vihr) kirjoittaa (AL 16.12. 2014) Tampereen rakentamisesta ”aidoksi kaupungiksi”. On vaikea hahmottaa, mitä tällaiseen iskulauseeseen sisältyy, paitsi yleinen epäluottamuslause nykyistä Tamperetta kohtaan. Se Stenhällin kannanotoista selviää, että hänen toivomassaan kaupungissa olisi ratikka, kaupunkikulttuuria ja ”vähemmän autoilua tukevaa infraa”. Vihreä luonto ei ilmeisesti aitoon kaupunkiin kuulu ?
Tampere ei ole epäaito tai väärennetty. Se on kasvanut nykyiseen kokoonsa autoliikenteen ja kosken solmukohtana. Koko kaupunki laajoja omakotialueita ja Teiskoa myöten perustuu autoliikenteeseen. Miksi autot ja bussit olisivat poliittinen ongelma, varsinkin kun ne kaikki kohta kulkevat biopolttoaineilla?
Kaupungin ideoita ovat tori, kaupankäynti, satunnainen kohtaaminen, toimintojen erikoistuminen. Hyvässä kaupungissa on runsaasti kohtaamispaikkoja ja yhteisenä olohuoneena toimivaa julkista tilaa. Tällainen toimivuus ei riipu kaupungin väkimäärästä. Tätä tiheän kohtaamisen ominaisuutta pitää löytyä kaikkialla kaupungista, ei pelkästään sen ytimestä. Kaupunkia ei rakenneta kursorilla piirrä ja pyyhki -metodilla. Tukholman ja Tallinnan vanhat kaupungit todistavat miten tärkeää on keskikaupungin hidas, orgaaninen kasvu.
Jaakko Stenhällin ajattelussa pääosa kaupungista unohtuu. Omakotialueet ja monet kaupunginosat ovat määritelmällisesti kehittämisen ulkopuolella. Kuitenkin juuri omakotialueiden mahdollisuuksissa on Tampereen suurin kehitysvara. Täydennysrakentamisen oikeutta tarvittaisiin kautta koko kaupungin. Ei pelkästään tulevan ratikkalinjaan varressa. Totean vielä kerran toivoen luetun ymmärtämistä: orgaaninen kasvu ei tarkoita kaupunkirakenteen hajautumista, vaan koko kaupungin kehittämistä. Esimerkiksi omakotitaloon tulisi voida rakentaa lisäkerros, piha-asunto tai laajentaa se paritaloksi. Mikäli omistaja niin haluaa. Vaihtoehdottomuus ei kuulu kaupungin ideaan.
Muutoin olen sitä mieltä, että maapallon haasteena ei ole kaiken kaupungistaminen, vaan kaupunkien ekologisoiminen.

JUHA KUISMA
kansanedustajaehdokas (kesk) , Lempäälä